Ambtelijk secretaris NU
Opleiding ambtelijk secretarissen OR

Opleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad 

 

 


Er zijn vier webinars beschikbaar. Ze hebben verschillende thema's. Gepasseerd zijn: "De valkuil van artikel 25 WOR", "De bestuurder gaat organisch veranderen. Help!", "De rol van de OR bij zelfsturing" en "Scripts voor ondernemingsraden". Je kunt ze op deze site bekijken.
Ambtelijk secretaris NU

De ambtelijk secretaris NU is iemand die verder gaat dan de klassieke soorten. Een logisch vervolg en verrijking: 

- De AS als veranderaar.
- De AS als vergadercoach.
- De AS als trainer/begeleider.

Bestaande opleidingen niet afgestemd op medezeggenschap 

Bestaande opleidingen tot veranderaar, coach of trainer schieten voor de ambtelijk secretaris tekort, omdat deze niet in gaan op de medezeggenschap. Er zijn nogal wat specifieke kennis en vaardigheden vereist om een OR te begeleiden bij veranderingen of verbetering. De leergangen die je hier vindt, zijn opgebouwd vanuit een jarenlange ervaringen zoals met vernieuwing van medezeggenschap. Er is een keur aan hulpmiddelen ontwikkeld die vanuit diezelfde ervaring en die is beschikbaar voor de ambtelijk secretaris die toe is aan een mooie ontwikkeling van je vak en persoon.    Opleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad als veranderaar

De leergang die je naar een volgend professioneel niveau tilt. Je leert de OR te begeleiden bij een verbetering of verandering (zoals vernieuwing van de medezeggenschap). Je kan dat in een leergroep doen, maar ook individueel indien er niet voldoende deelnemers zijn voor een nieuwe leergang of deze overtekend is. Je maakt gebruik van de lange ervaring die Dick heeft opgedaan als organisatieadviseur bij vernieuwing van medezeggenschap en begeleiding van OR's in het algemeen. Je leert ook van de ervaringen van de andere deelnemers die aan de leergang deelnemen gedurende supervisie-sessies, en je kunt beschikken over al het materiaal dat door Dick in de loop der tijd is ontwikkeld en gebruikt.   


Ken je de valkuil van artikel 25 WOR?

Het is nooit zo bedoeld, maar artikel 25 WOR kan onbedoeld de ondernemingsraad en de bestuurder in lastige posities brengen. Het kan leiden tot slechtere verhoudingen, verwijten en verdeeldheid in de OR, terwijl er feitelijk niemand schuld heeft. Dat het toch gebeurt, heeft te maken met het ontstaan van netwerkorganisaties en veranderde maatschappelijke veranderingen. In de webinar die hierover gaat, krijg je ook tips hoe je de valkuil kunt vermijden. 


?Herken je dit

✔︎ Je wordt gevraagd de ondernemingsraad wat op te schudden, maar het valt niet mee beweging te krijgen. 
✔︎ De ondernemingsraad vraagt jou de OR te moderniseren, waar moet je beginnen.
✔︎ Als het daadwerkelijk op veranderen aankomt krijgt de OR plotseling slappe knieën.
✔︎ Hoe krijg je twee denkrichtingen binnen de OR samengevoegd tot een nieuwe?
✔︎ Hoe kom je tot het beste model voor jouw OR? Bij anderen gaan kijken?
✔︎ Je hebt het gevoel dat de verantwoordelijkheid voor de verandering helemaal op jouw schouders rust.
Wat gebeurt er als je er niks aan doet 
✔︎ De vernieuwing stagneert en komt voorlopig niet meer op gang. 
✔︎ Er ontstaat een splitsing in de OR die de voortgang volledig belemmert.
✔︎ De ontwikkeling van jouw functie als AS stagneert met het proces.                         
✔︎ Je komt alleen te staan en je positie verzwakt.
✔︎ De kans op de ontwikkeling van een buitengewoon interessante nieuw functie verdwijnt.
?Wat kun jij er aan doen
✔︎ Ontdek het belang van evenwicht tussen vermijden van handelingsverlegenheid en voortgang van continuïteit bij vernieuwing.
✔︎ Krijg inzicht in de verschillende scripts voor OR’s en hoe deze naast elkaar kunnen bestaan.
✔︎ Leer van de ervaringen van een professionele medezeggenschapsvernieuwer.
✔︎ Leer werken met een uit ontwikkelde verander-methodiek voor medezeggenschapsorganen. 
✔︎ Leer het belang van contracteren en her-contracteren. 
✔︎ Ontdek het belang van contracteren en her-contracteren.


 De AS als vergadercoach

Wanneer je de opleiding ambtelijk secretaris OR als vergadercoach volgt is elk overleg dat je bijwoont nooit meer hetzelfde. Je zult in staat zijn de ondernemingsraad in een aantal korte sessies inzicht te geven in gedrag dat bijdraagt tot een productief overleg. Je wordt dan beeldcoach en je laat OR-leden ontdekken welk productief en welk improductief gedrag ze vertonen, zodat ze met dit inzicht in staat zijn beter bij te dragen aan vergaderingen van de OR. Je gebruikt daarbij een camera, maar een smartphone kan ook. 

?Herken je dit

✔︎ Je ziet dat onderwerpen zich herhalen of door elkaar lopen, maar je kunt daar weinig aan doen.
✔︎ Je merkt dat vaak dezelfde mensen aan het woord zijn en weet dat dit niet productief is. 
✔︎ Wanneer er besluiten worden genomen, zie je dat deze geregeld niet duidelijk zijn. 
✔︎ Het valt je op dat stukken door de OR-leden slecht worden gelezen en dat dit maat niet verbeterd. 
✔︎ De neiging om over details te spreken is naar jouw indruk te groot.
✔︎ Er zijn OR-leden die zelden iets inbrengen.    

Wat gebeurt er als je er niks aan doet 

✔︎ De slagvaardigheid van de OR vermindert en je moet dat lijdzaam aanzien. 
✔︎ De OR vooral een vergadertijger en verliest aan invloed. Je handen jeuken, maar je mag je er maar beperkt mee bemoeien.   

Wat kan jij er aan doen

✔︎ Je leert hoe je in vijf korte sessies de OR gedurende zijn vergaderingen inzicht kunt geven en structurele verbeteringen aanbrengt. 
✔︎ Door jouw continue aanwezigheid kan je de kwaliteit van het overleg ook op lange termijn blijven monitoren en stimuleren.  
✔︎ Je interventies zullen de productiviteit van de OR verhogen en tot een betere samenwerking leiden.  

De bestuurder gaat organisch veranderen. Help!

Organisch veranderen, allemaal aardig, maar wat moet de OR ermee? Of liever wat kan de OR er nog mee? Wat moet je als blijkt dat er met een advies niet meer zoveel te regelen valt als het om organisch veranderen gaat? Er is zat geschreven over het organisch veranderen, maar weinig over wat het betekent voor de medezeggenschap. Een ding staat vast: er verandert veel, maar ook dat het nieuwe mogelijkheden biedt. Bekijk de webinar over dit thema. 


De ambtelijk secretaris als OR-coach

Wat is er leuker dan je positie optimaal te benutten en in de gelegenheid te zijn je kennis en vaardigheden uit te breiden naar een nieuw en uitdagend terrein? Wat als je trainer of begeleider kunt worden? Overigens ben je al een heel eind in de richting wanneer je met de andere twee leergangen aan de slag bent geweest. En uiteindelijk is het wel waar: een goeie ambtelijk secretaris is beter dan een verre trainer.  ? Wat leer je 

Je leert veel, zoveel dat je dit ook meer mogelijkheden geeft in andere functies, maar ook in je persoonlijk leven zal je er voordeel van hebben. Om succesvol mee te kunnen doen, wordt verwacht dat je voldoende inzicht en kennis hebt in de algemene achtergronden van de medezeggenschap zoals de belangrijkste wetgeving en vertrouwd bent met de dagelijkse gang van zaken van een OR.

Welke thema's komen aan de orde.
✔︎ Je leert didactische vaardigheden waarbij het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de OR-leden centraal staat.
✔︎ Je leert methodisch werken en leert het gebruik van methodieken.  
✔︎ Je krijgt inzicht in groepsdynamiek en leert daarmee om te gaan (zoals bijvoorbeeld weerstanden). 
✔︎ Je maakt kennis met uiteenlopende werkvormen, hun gebruik en de zin en onzin ervan.
✔︎ Je leert gebruik te maken van lesmateriaal, leermaterialen (ook de ruimte waarin je werkt), presentatietechnieken en presentatie-middelen. 
✔︎ Je leert reddingstechnieken, want je zal zeker een keer op een punt komen dat je voor een groep staat en het even niet meer weet.
✔︎ Je leert individuele en groep-coaching vaardigheden.
✔︎ Je wordt uitgedaagd om 'out of the box' te denken als het om medezeggenschap gaat. 
  


Geïnteresseerd in achtergrondmateriaal? Je kunt het gratis krijgen. 

Er is achtergrondmateriaal voor je beschikbaar. Zomaar, als je denkt het te kunnen gebruiken. Een email is voldoende. 

✔︎ Over het geven en ontvangen van feedback.
✔︎ Over gesprekstechnieken.
✔︎ De kenmerken van een succesvolle communicatie.
✔︎ Over het hanteren van conflicten.
✔︎ Hoe hou je een pitch.
✔︎ Hoe kan je beter netwerken.
✔︎ Presentatietechnieken.
✔︎ Het slechtnieuwsgesprek, hoe gaat dat ook alweer.
✔︎ Samenvatting WOR. 
 HOME bedrijfsorganisatie-advies
http://bedrijfsorganisatie-advies.eigenpage.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn